หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุจิตรา ธงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0811203371


นายพงศ์ปณต ครองเคหา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0856120619


นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0909655664


นายพงศ์ปณต ครองเคหา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0819666781


นายมโนต กองโฮม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0896279835