หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส
ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่
โทร : 0918280781
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพบูลย์ บุญโยธา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0897178549


นางสุจิตรา ธงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0811203371


นางศรัณรัชน์ ตันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0856120619


นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0909655664


นายพงศ์ปณต ครองเคหา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0819666781


นายมโนต กองโฮม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0896279835