หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2      3