หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือกลางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
คู่มือกลางเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือกลางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)