หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งปม.พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งปม.พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)