หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564-2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564-2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี งปม.พ.ศ.2565 (e-PlanNACC) [ 14 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี งปม.พศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
แผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาประจำปีและการตรวจสอบ ควบคุมครุภัณฑ์ ปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2