หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)