หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี งปม.พศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาประจำปีและการตรวจสอบ ควบคุมครุภัณฑ์ ปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)