หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2560-2564) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2560-2564) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)