หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๑๐ รายการ) สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เม.ย. 2563 3
กิจการสภา อบต.หนองโดน   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   7 เม.ย. 2563 0
กิจการสภา อบต.หนองโดน   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   7 เม.ย. 2563 3
กิจการสภา อบต.หนองโดน   ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม สถ.จ.ชัยภูมิ   COVID - 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายอะไรได้บ้าง??   7 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   7 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)   7 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมอร์ส)ระบบประปาหมู่ที่ ๖ บ้านโนนศิลา ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   3 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5