หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๒  
 

ด้วยเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  ณ บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถ แนวความคิด ทัศนคติ รวมทั้งเทคนิควิชาการต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 10.53 น. โดย คุณ วารุณี กำลังทวี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย