หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 10.20 น. โดย คุณ วารุณี กำลังทวี

ผู้เข้าชม 3 ท่าน