หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 

 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่  
 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ และได้สอนการทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และสมาชิกในครัวเรือน มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรดติดเชื้อไวโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16.28 น. โดย คุณ วารุณี กำลังทวี

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X