หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลาดใหญ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 
  สายตรงนายก : 081-809-4194
 
 
  สายตรงปลัด : 091-828-0781
 

หมวกจักรสาน  
  
 

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่  
  
 
 
ทต.บำเหน็จณรงค์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหัน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองเชือก รหัสทางหลวงท้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านหัน ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศราชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองนาแซง นายกพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการลงพื้นที่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยย [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนาแซง กองช่าง+กองสาธาฯ ตัดกิ่งไม้เตรียมติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสายบ้านกุดละลม-บ้านโนนอดน้ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแท่น โครงการสร้างความเข้าใจห่วงใยผู้สูงอายุ พร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคป [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหินโงม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถคคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหินโงม-เขื่อนล่าง ม.1 บ้ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ส้มป่อย อบต.ส้มป่อย ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.บำเหน็จณรงค์ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศราคากลาง [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านยาง ทำความสะอาดร่องน้ำ แก้ไขปัญหาร่องน้ำอุดตัน บ้านท่าขาม หมู่ 8 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแท่น โครงการสร้างความเข้าใจห่วงใยผู้สูงอายุ พร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคป [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น สายทางท [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-056-841,
044-056-842 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 19 


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกดำเนินการ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดย นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นาย [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดย นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นาย [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดย นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นาย [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ปีที่ ๙ ฉบับที่ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
โอนย้ายข้าราชการ (2 ก.พ. 2565)    อ่าน 137  ตอบ 1  
สอบถามการขอใช้รถกระเช้า (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 93  ตอบ 1  
สอบถามการออกบริการรับชำระภาษี (26 ม.ค. 2565)    อ่าน 64  ตอบ 1  
 
***ด่วนที่สุด*** รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันฯ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
***ด่วนที่สุด*** มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 21 กันยายน 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอหารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
**ด่วนมาก** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
** ด่วนมาก** แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางฯ ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่เสียหายจากอุทกภัยฯ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-056-841 , 044-056-842 โทรสาร : 044-056-841
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลาดใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 11,064,573 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

กองสวัสดิการสังคม
ทต.ลาดใหญ่

กองช่าง
ทต.ลาดใหญ่

เทศบาลตำบลลาดใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ