หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-021 จากสาย ถนนลาดน้อย 1 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ย. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่มยูเอชทีชนิดบรรจุกล่องขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับแจกเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่มยูเอชทีชนิดบรรจุกล่องสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างป้ายไวนิลจัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์(พลุสี)ใช้ในงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง และดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องรับโทรศัพท์)ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14