หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-023 ถนนลาดน้อย 3 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-030 ถนนหนองแวง 3 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-034 ถนนลาดน้อย 5 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-039 ถนนลาดใหญ่ 1 ซอย 7 บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-053 ถนนลาดใหญ่ 9 บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-054 ถนนลาดใหญ่ 11 ซอย 3 บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.23-055 ถนนหนองแวง 6 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกโครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสารณภัย(กู้ภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กู้ภัยทางน้ำ)ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-7728 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28